Research

Proiecte din programe de cercetare nationale

Nr.
Crt.
Programul / Proiectul Funcţia Perioada
1 Contract cercetare/ 1971 CNST
Sondarea parametrilor fizici si ai proceselor din magnetosfera
prin studiul micropulsatiilor geomagnetice
Membru in echipa de cercetare Inst. Fizica Tehnica Iasi 1971- 1973
2 INTERCOSMOS 177 / 39059 / 1972 CNST
Realizarea unui magnetometru pentru masuratori spatiale
Membru in echipa de cercetare Inst. Fizica Tehnica Iasi 1972 – 1974
3 Contr. Cerc. 177 / 39059 / 1972 CNST
Prototip de magnetometru de inalta sensibilitate
Membru in echipa de cercetare Inst. Fizica Tehnica Iasi 1972 – 1973
4 Contr. Cerc. 177 / 1973 CNST
Cercetari privind realizarea unui magnetometru pentru prospectiuni geofizice
Membru in echipa de cercetare Inst. Fizica Tehnica Iasi 1973 – 1974
5 Contr. Cerc. / 1974 IGG Bucuresti
Cercetari in vederea realizarii unui magnetometru de gradient
Membru in echipa de cercetare Inst. Fizica Tehnica Iasi 1974
6 Contr. Cerc. M.Ap. N. UM 02190 Constanta
Cercetari in vederea realizarii unui magnetometru triaxial pentru comanda instalatiilor SAD pentru navele dragoare de mine
Membru in echipa de cercetare Inst. Fizica Tehnica Iasi 1976 – 1977
7 Contr. Cerc. 2980 / 1976, CSEN
Realizarea prototipurilor omologate de magnetometrede aplicatie industriala
Membru in echipa de cercetare Inst. Fizica Tehnica Iasi 1976
8 Contr. Cerc. 2980 / 1976, CSEN
Cercetarai privind realizare a unui magnetometru pentru campuri slabe
Membru in echipa de cercetare Inst. Fizica Tehnica Iasi 1976-1977
9 Contr. Cerc. 2980 / 1976, CSEN
Gausmetru – Omologare
Membru in echipa de cercetare Inst. Fizica Tehnica Iasi 1977
10 Contr. Cerc. 1210 / 1977 Intr. Rulmenti Barlad
Gausmetru pentru masurarea starii de magnetizare la rulmenti
Membru in echipa de cercetare Inst. Fizica Tehnica Iasi 1977
11 Contr. cerc. S6 /1976 M.Ap. N. UM 02190 Constanta
Studiu privind posibilitatea realizarii unui traductor magnetostatic omnidirectional
Membru in echipa de cercetare Inst. Fizica Tehnica Iasi 1976 – 1977
12 1977, Univ. Al.I. Cuza Iasi
Cercetari privind realizarea unui amplificatory ”lock-in”
Responsabil echipa de cercetare Inst. Fizica Tehnica Iasi 1977
13 Contr. Cerc. IPROMET Bucuresti
Cercetarea si proiectarea unui detector de metale pentru industria cocsochimica
Responsabil echipa de cercetare Inst. Fizica Tehnica Iasi 1977
14 Contr. Cerc. CSEN
Realizarea prototipurilor omologate de magnetometre pentru aplicatii industriale
Responsabil echipa de cercetare Inst. Fizica Tehnica Iasi 1977 –1979
15 Contr. Cerc. M.Ap.N. UM 02190 Constanta
Realizarea unui traductor magnetostatic omnidirectional
Responsabil echipa de cercetare Inst. Fizica Tehnica Iasi 1978
16 Contr. Cerc. 30 / 1978, Min. Ind. Metalurgice,
Cercetari privind realizarea unui detector de metale pentru industria cocsochimica
Responsabil echipa de cercetare Inst. Fizica Tehnica Iasi 1978
17 Cont. Cerc. 27 / 1979 CCSITMUIU Bucuresti
Cercetari privind realizarea unui sistem de detectare si localizare in conditii dinamice a incluziunilor feromagnetice in materiale textile netesute
Responsabil echipa de cercetare Inst. Fizica Tehnica Iasi 1979 – 1980
18 Cont. Cerc. 28 / 1979 CCSITMUIU Bucuresti
Cercetari priivind realizarea unui sistem de determinare in colnditii dinamice a grosimii materialelor textile netesute
Responsabil echipa de
cercetare
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1979 – 1980
19 Cont. Cerc. 15 / 1980 CCSITMUIU Bucuresti
Cercetari privind realizarea unei instalatii automate multicanal pt. detectarea si localizarea incluzizunilor feromagnetice,
Responsabil echipa de
cercetare
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1980 – 1981
20 Cont. Cerc. 1 / 1981 CCSITMUIU Bucuresti
Cercetari privind realizarea unui detector de metale pentru preparatia textila
Responsabil echipa de
cercetare
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1981-1982
21 Contr. Cerc. 116 / 1981, Rulmentul Brasov,
Cercetari privind realizarea unei instalatii electronice de masurare a magnetismului remanent la segmenti
Responsabil echipa de
cercetare
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1981
 

22

Cont. Cerc. 51366 / 1982 IFA-IFTAR
Cercetari privind realizarea unui magnetometru digital cu ferosonda
Responsabil echipa de
cercetare
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1982
23 Contr. Cerc. 214 / 1982, CCSITMUIU,
Cercetari privind realizarea unui detector de metale pentru textile DGM
Responsabil proiect
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1982-1983
24 Contr. Cerc. 221 / 1982 M.Ap.N. UM 02190 Constanta,
Cercetari privind realizarea unui magnetometru multicanal MM-80
Responsabil echipa de
cercetare
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1982-1983
25 Cont. Cerc. 325 / 1983 CCSITMUIU Bucuresti,
Cercetari privind realizarea unui aparat pentru determinarea alungirii procentuale a tesaturii in operatia de termofixare
Responsabil echipa de
cercetare
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1983
26 Cont. Cerc. 308 / 1983 C.I.Bumbacului
Cercetari privind realizarea unui detector de metale
Responsabil echipa de cercetare
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1983
27 Aparare M. Ap., N. UM 02190 Constanta
Cercetari privind realizarea unui magnetometru multicanal  MM80-24, pentru controlul demagnetizarii navelor, aprobare de model, serie zero
Responsabil echipa de
cercetare
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1983
28 Aparare M. Ap. N. UM 02190 Constanta
Magnetometru multicanal MM80-8 , pentru caracterizarea magnetica a vehiculelor militare terestre – tanc T37, autotun, transportor – prototip
Responsabil echipa de
cercetare
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1984
29 Aparare M. Ap. N. UM 02190 Constanta
Gradientmetrul magnetic pentru mina navala
Responsabil proiect
Inst. Fizica Tehnica Iasi
 
30 Cont. Cerc. 455 / 1984 Industria cauciucului
Cercetari privind realizarea unei instalatii pentru detectarea incluziunilor metalice in cauciuc
Responsabil echipa de
cercetare
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1984-1985
31 Cont. Cerc. 414 / 1984, NEFERAL Buc.
Cercetari privind realizarea unui studiu si prototip de sonda de detectare a incluziunilor feromagnetice
Responsabil echipa de
cercetare
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1984
32 Contr. Cerc. 451 / 1984, CSEN
Cercetari privind elaborea de aparate pentru masurarea inclinatiei
Responsabil echipa de
cercetare
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1984-1986
33 Cont. Cerc. 1896 / 1985, CNA – ICPGA Bucuresti,
Cercetari privind realizarea de noi AMC-uri pentru urmarirea in exploatare a lucrarilor hidrotehnice
Responsabil echipa de
cercetare
UTI Gh. Asachi
1985
34 Cont. Cerc. 554 / 1985, CNA – ICPGA
Cercetari privind realizareade noi AMC-uri pentru constructii hidroteehnice
Responsabil echipa de
cercetare
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1985
33 Cont. Cerc. 606 / 1986, I.Textila Vaslui,
Cercetari privind realizarea unor aparate pentru masurarea alungirii procentuale
Responsabil echipa de
cercetare
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1986
36 Contr. Cerc. 611 / 1986 Comb. Fibre Sintetice Iasi
Proiectarea si realizarea unui detector de metale pentru corpuri metalice in granule
Responsabil echipa de
cercetare
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1986
37 Cont. Cerc. ICPGA Bucuresti,
Cercetari privind realizarea unui teleinclinometru cu ferofluid
Responsabil echipa de
cercetare
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1986
38 Contr. Cerc. 649 / 1986, Combinatul Petrochimic Brazi
Cercetari in vederea asimilarii detectorului de metale in balotii de cauciuc
Responsabil echipa de
cercetare
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1986
39 Contr. Cerc. 649 / 1987, Combinatul Petrochimic Brazi, Plan departamental,
Cercetari in vederea asimilarii detectorului de metale in baloti de cauciuc
Responsabil echipa de
cercetare
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1987
40 Contr. Cerc. /1988, CSEN
Cercetarai privind realizarea de magnetometre pentru cimpuri alternative TA1
Responsabil colectiv
cercetare
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1988
41 Contr. Cerc. 864 / 1988, M.Ap.N. UM 02190 Constanta
Cercetari in vederea realizarii de magnetometre portabile cu trei canale – proiectare si executie prototip
Responsabil echipa de
cercetare
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1988-1989
42 Contr. Cerc. 951 / 1989, CSEN – IFTAR,
Cercetari privind realizarea stabilizarii campului director la capcana de ioni stocati
Responsabil echipa de
cercetare
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1989
43 Aparare, Contr. Cerc. 1034 / 1990 M.Ap.N. UM 02190 Constanta,
Cercetari privind realizarea de aparatura pentru descoperirea si localizarea obiectelor metalice aflate pe fundul marii
Responsabil echipa de
cercetare
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1990-1991
44 Relansin, Aparare, M.Ap.N., UM 02550 Bucuresti
Dispozitiv DAI de detectie magnetica pentru mina antitanc MAT 01 – prototip
Membru in echipa de
cercetare
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1991
45 Relansin, Aparare, M.Ap.N. UM 02550 Bucuresti,
Omologare serie zero ferosonda G-207 pt. mina antitanc MAT 01, serie zero
Responsabil proiect
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1992
46 Relansin, Aparare M.Ap.N. UM 02190 Constanta,
Cercetari pen tru realizarea unui magnetometru portabil MM376 pentru navele de demagnetizare – aprobare de model si serie zero
Responsabil proiect
Terraflux Control
1992
47 Contr. Cerc. 605-C/A7/ 1992, MCT-ANSTI
Studiul oscilatiilor cu caracter neliniar si haotic produse in unele dispozitive magnetice; generarea si analiza semnalelor complexe
Responsabil contract
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1992-1997
48 ORIZONT 2000, 183C A9/605C/A9/ 1993, MCT-ANSTI
Controlul sistemelor dinamice cu caracteristica stohastica – Studiul unor sisteme fizice cu comportare haotic
Responsabil echipa de
cercetare
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1993-1995
49 ORIZONT 2000, 149B/A27 / 1994, MCT
Controlul sistemelor dinamice cu caracteristica stohastica
Responsabil contract
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1993-1995
50 Contr. Cerc. / 1993, IGG Buc. Plan departamental
Instalatie pentru controlul campului electromagnetic radiant
Director de cercetare
Terraflux Control Iasi
1993-1994
51 ORIZONT 2000, 149B/A20 /1995, MCT-ANSTI
Studiul circuitelor haotice cu parametri variabili
Responsabil proiect
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1995
52 Plan intern cercetare
Cercetari privind realizarea unui detector pentru controlul antitero a corespondentei specilale – detector de bombe postale
Responsabil proiect
Terraflux Control
1995
53 ORIZONT 2000. A 495 / 1995, M.Ap.N. UM 02190 Constanta,
Magnetometru analogic multicanal cu 16 canale cu ferosonda
Director de cercetare
Terraflux Control Iasi
1995-1996
54 ORIZONT 2000, 29/A17/1996, MCT,
Evaluarea poluarii electromagnetice rezultate din activitatea umana- industriala cu efecte asupra conditiilor de mediu si a calitatii vietii
Responsabil proiect
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1996-1999
55 ORIZONT 2000, 29/B9/1996/1337/1997/VI, MCT-ANSTI
Cercetari privind compatibilitatea electromagnetica a sistemelor neliniare
Responsabil proiect
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1997-2000
56 Aparare, Contr. Cerc. A 541 / 1995, M.Ap.N. UM 02190 Constanta,
Retea magnetometrica de masura cu 22 canale
Director de cercetare
Terraflux Control Iasi
1995-1997
57 Aparare, Contr. Cerc. 01 / 1998, M.Ap.N. UM 02190 Constanta,
Retea magnetometrica de masura cu 12 canale
Director de cercetare
Terraflux Control Iasi
1998
58 ORIZONT 2000, 29/B12/1996/406/III/1999, MCT – ANSTI
Studiul imunitatii electromagnetice a unor echipamente si sisteme
Responsabil proiect
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1999-2003
59 ORIZONT 2000, 214S/IV/2000,ANSTI
Studiul imunitatii electromagnetice a unor echipamente si sisteme
Responsabil proiect
Inst. Fizica Tehnica Iasi
2000
60 ORIZONT 2000, 555/2000 ANSTI
Cercetari in vederea realizarii unui nou tip de magnetometru cu precesie nucleara
Responsabil echipa de
cercetare
Inst. Fizica Tehnica Iasi
2000-2001
61 INVENT, 12528 / 2001, – ICPE
Metoda si echipament cu ultrasunete destinat orientarii persoanelor navazatoare
Co-director în consorţiu
subcontractor
UMF Iasi
2001-2004
62 INVENT, 12529 / 2001, – ICPE
Echipament cu ultrasunete destinat monitorizarii fara contact a pacientilor in stare critica, in vederea semnalizarii la distanta a instalarii starii de moarte clinica
Co-director în consorţiu
subcontractorului
UMF Iasi
2001-2004
63 Matnantech, INCEMC Timisoara
Sursa de tensiune comandata de computer si a unui sistem de generare a unui camp magnetic uniform
Director de cercetare
Terraflux Control Iasi
2004 –
2004
64 AERO SPATIAL, 78 / 2003, Aerostar Bacau,
Studierea cercetarea si realizarea unui sistem de monitorizare teletransmisie si avertizare privind parametrii fiziologici vitali pt. personalul cu activitati de risc
Co-director în consorţiu
subcontractor
UMF Iasi
2003-2005
65 CERES 4-100 / 2004, IFTM Magurele
Studiul dinamicii proceselor de condensare a clusterilor in mediu de plasma folosind spectrometria time-of-flight
Co-director în consorţiu
subcontractor
Terraflux Control
2004 -2006
66 CNCSIS GRANT 1461, UAIC – Fac. Fizica Iasi
Imobilizarea de specii biologic active pe suprafata unor implanturi prin tratamente cu plasma
Membru in echipa de
cercetare Fac. Fizica
Univ. Al.I. Cuza Iasi
2005-2006
67 RELANSIN, Aparare, A1684 / 2005, M.Ap.N. UM 02512 M Constanta,
Elaborare documentatie prototip magnetometru Executie prototip senzor magnetic
Director proiect
Terraflux Control
2005
68 CEEX Matnantech, 88/4 -100 / 2005, INCD
Fizica Materialelor Magurele
Proiectare generator de impulsuri. Realizare electronica generator de impulsuri
Subcontractor, Terraflux Control 2005
69 Relansin, Aparare, A1699 / 2005M.Ap.N. UM 02512M Constanta,
Studiu privind traductoarele de camp magnetic
Director proiect
Terraflux Control
2005-2006
70 CEEX – Inst. Fizica Tehnica
Sursa de tensiune comandata de computer
Subcontractor, Terraflux Control 2006
71 CEEX VIASAN 20 /2005
Metode si tehnici neinvazive cu microunde pentru detectia timpurie a cancerului de san – CANCERDET
Director proiect
UMF Iasi
2005-2008
72 CEEX INFOSOC /2005 Univ. Ovidius Constanta
Platforma de cercetare si tehnologica de dezvoltare a robotilor subacvatici utilitari cu dezvoltarea unui minirobot pentru investigatii subacvatice – Busola electronica pentru robotul submarin
Subcontractor
Terraflux Control
2005-2008
73 CEEX VIASAN 136 /2006
Metode si tehnici magnetometrice pentru investigarea activitatii cardiace – CARDIOMAG
Director proiect
UMF Iasi
2006-2008
74 CEEX MATNANTECH 46 / 2006
Ecrane pentru constructii speciale bazate pe structuri chiral- fagure – CHIRAL
Co-director în consorţiu
subcontractor
UMF Iasi
2006-2008
75 CEEX MATNANTECH 105 / 2006
Fundamentarea sinergiei dirijate a nanocomponentelor integrate in materiale textile compozite in scopul asigurarii unor functii inteligente ale echipamentelor de protectie pentru medii agresive – EPINTEL
Co-director în consorţiu
subcontractor
UMF Iasi
2006-2008
76 PN2 71046 / 2007
Noi metode si tehnici biomagnetometrice de inalta rezolutie pentru investigare si diagnosticare biomedicala – BIOMAG
Director proiect

UMF Iasi

2007-2010
77 PN2, 41089 / 2007
Noi Metode si tehnici biomedicale de investigare, diagnosticare si monitorizare neinvaziva cu radiatii electromagnetice neionogene – BIOELECTRA
Director proiect
UMF Iasi
2007-2010
78 PN2, SECURITATE, 81050 / 2007
Structuri textile compozite pentru sisteme de protectie impotriva radiatiilor electromagnetice – SIR
Co-director în consorţiu din partea subcontractorului
UMF Iasi
2007-2010
79 PN2, 11070/ 2007
Soluţie integrata e-health de monitorizare a parametrilor vitali la pacienţii cu afecţiuni cronice SIMPA
Membru in echipa de
cercetare
U.M.F. Iasi
2007-2010

Urmare a activitatii de cercetare la care am partricipat au fost omologate un numar de peste 40 produse cu caracter metrologic aparate, instalatiii de masurare si etaloane pentru aplicatii industriale si militare.

Am coordonat de asemenea cercetarea, proiectarea, executia si productia unui numar de peste 150 de instalatii de detectie magnetica si magnetometre de diferite tipuri destinate industriilor: metalurgica, cocsochimica, prelucrarii sfeclei de zahar, textile tesute, textile netesute, covoare, celuloza si hartie, cauciuc, mase plastice, prelucrarea lemnului si mobila, alimentara, Caile Ferate Romane, diferite baraje din tara (Valea Uzului, Vidraru, Gura Raului), Ministerul Apararii Nationale, laboratoare de cercetare sau metrologice din diferite universitati sau industrie etc.

Proiecte de cercetare internationale

 

Nr.
Crt.
Programul / Proiectul Funcţia Perioada
1 INTERCOSMOS
Cerecetari privind realizarea unui magnetometru pentru cercetari spatiale, satelit Intercosmos
Membru in echipa de
cercetare
Inst. Fizica Tehnica Iasi
1972-1980
2 COPERNICUS PROJECT ERB CIPA CT 940224:
Development of in-situ monitoring for the control of advanced surfaces and materials processing systems.
Subcontractor,
Terraflux Control
1995-1998
3 PHARE TTQM 806 / 1999,
Isotest Engineering, Torino, Italia
ELEPOL
Director în consorţiu
Terraflux Control
1999-2000
4 PC 5 G6ST-CT-2001-50066
Multi-technique control system for the detection of hidden explosives  EXPLONOSE
Director în consorţiu
Terraflux Control
2001-2002
5 PC7 HEALTH-2007-2.4.1-4,FP7 201882
Electromagnetic  equipment  for  cancer  and  tumour revealing and analysis ELECTRA
Co-director în consorţiu
subcontractor
UMF Iasi
2007
COST EMF- MED European Network for Innovative Uses  of  EMFs  in  Biomedical  Applications,  COST
Action BM1309
Membru in echipa 2014